lescht Aktualiséierung: 15. Januar 2022

De Galaconcert 2022 fënnt de 16. Januar 2022 statt.

D'Direction de la Santé huet eis e concept sanitaire approuvéiert, wat ënner anerem virgesäit datt

- all Visiteur während dem ganze Concert eng Mask un huet,

- et kee Catering (Iessen oder Gedrénks) gëtt,

- eng Distanz tëschent de Leit muss assuréiert bleiwen (ausser bei enger Koppel aus dem selwechte Ménage).

Nodeems mir all d'Mesuren déi eis vun der Santé imposéiert goufen, ëmgesat hunn, bleift eis Plaz fir maximal 367 Zuschauer.

Réservatioune sinn net obligatoresch, mee mir recommandéieren et, et sinn nach puer Plaze fräi (Tél./SMS 621 681 947).

Dat Ganzt ënnert dem Covidcheck 2G+, sou wéi d'Gesetz et virgesäit.